Phili's Motel - Industrieel district - Várzea Paulista (2023)

Dit privacybeleid (“Beleid”) stelt de regels vast voor het gebruik, de opslag en de verwerking van Persoonsgegevens verzameld van gebruikers (“Jij”, “jouw"e"jouw”) geen websitehttps://www.guiademoteis.com.br/, in de Guia de Motels – Officiële applicatie, op de website en in de Guia de Motels Go-applicatie (“Apps”, beschikbaar in de App Store en Google Play), vanMOTELS GIDS, maar ook op de websitehttps://www.bonsdecama.com.br/, van BC Entretenimento Web Ltda. (samen aangeduid als "ons”, “ons "e"ons ”) en is van toepassing op elk mobiel apparaat en elke computer tijdens het browsen op de Sites of Applicaties door gebruikers.

Voor de toepassing van dit beleid zijn de verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens waarvan de behandeling in dit document wordt beschreven: GUIA DE MOTÉIS COMUNICAÇÃO LTDA., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd bij de CNPJ/MF onder nr. 03.214.633/0001-90, gevestigd in Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 - Cj. 883, Tamboré, stad Barueri, staat São Paulo, CEP 06460-040 (“Motelgids") en BC ENTRETENIMENTO WEB LTDA., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geregistreerd bij CNPJ/MF onder nr. 09.425.832/0001-24, met hoofdkantoor in Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Tamboré, stad Barueri, staat São Paulo, CEP 06460-040 (“goed in bed").

We kunnen het privacybeleid op elk moment wijzigen, maar we zullen u op de hoogte stellen wanneer we materiële wijzigingen aanbrengen. Het is u misschien opgevallen dat we aan het begin van dit Beleid altijd de datum vermelden van de laatste update.

Daarnaast is het belangrijk voor u om te weten dat de informatie in dit Privacybeleid alleen betrekking heeft op deze Sites en Applicaties. Als u tijdens uw navigatie wordt omgeleid naar een andere site, moet u het toepasselijke gegevensverwerkings- en beveiligingsbeleid opzoeken en begrijpen.

1. Inleiding

Voordat we ons Privacybeleid presenteren, begrijpen we dat het belangrijk is dat u de functionaliteiten van de Sites en Applicaties begrijpt, zoals hieronder aangegeven:

Motels Guide (website en applicatie):Guia de Motels is momenteel de grootste digitale showcase van motels in Brazilië. Met meer dan 1,5 miljoen maandelijkse bezoeken en meer dan vier miljoen geregistreerde gebruikers, werkt Guia de Motels hard om haar gebruikers gratis de beste voordelen, promoties en kortingen aan te bieden in het grootste aantal motels in Brazilië. En daarom zijn de gegevens die bij de registratie worden gevraagd van fundamenteel belang, ze identificeren de gebruiker en stellen hem in staat om te profiteren van de voordelen die motels bieden via digitale of gedrukte coupons.

Motels Go-gids (website en applicatie):via Guia de Motels Go kunnen gebruikers suites van partnermotels vooraf reserveren, hetzij voor onmiddellijk gebruik of voor een geplande datum, waardoor wachtrijen worden vermeden en hun tijd beter wordt besteed, wat hun ervaring aangenamer maakt. Om Guia de Motels Go te kunnen gebruiken, moet de gebruiker zich dus vooraf registreren in de Applicatie of zijn actieve registratie gebruiken op de Guia de Motels-website.

Bedgoederen:Bons de Cama is een abonnementsservice die tot doel heeft gebruikers kortingen en bepaalde speciale voordelen te bieden in motels, hotels en soortgelijke etablissementen die op de site worden vermeld. Aangezien het een service is voor abonnees, zijn de gegevens die bij de registratie worden gevraagd essentieel, aangezien ze de gebruiker identificeren en hem in staat stellen te profiteren van de voordelen die worden geboden door de motels en hotels naar keuze.

Nadat we de functionaliteiten van de Sites en Applicaties hebben verduidelijkt, belichten we een samenvatting van de belangrijkste punten van dit Privacybeleid:

(i) We kunnen de persoonlijke gegevens verzamelen die u verstrekt bij registratie en tijdens het gebruik van de Services, maar ook via cookies en webbakens.

(ii) Met het verzamelen van gegevens willen we onze dienstverlening mogelijk maken.

(iii) Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, voor zover strikt noodzakelijk om onze diensten te verlenen.

(iv) We kunnen uw gegevens buiten het land opslaan.

(v) We nemen redelijke beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

We raden u aan dit document in zijn geheel te lezen voordat u door onze Sites gaat bladeren. De samenvatting is er alleen om de belangrijkste punten van ons beleid aan te geven, maar het betekent niet dat u het onderstaande document moet lezen:

2. Onze toewijding aan uw privacy

We doen er alles aan om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met de algemene gegevensbeschermingswet en andere toepasselijke wetten, interne vertrouwelijkheidsregels en beste marktpraktijken. Daarom zijn we transparant over onze praktijken en zijn we beschikbaar om te praten wanneer je maar wilt.

Zie daarom hieronder enkele van de principes die leidend zijn voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen:

Alle verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met dit privacybeleid en om de hierin gespecificeerde doeleinden te vervullen.

Uw gegevens worden niet overgedragen, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt anders dan aangegeven in dit privacybeleid.

Wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn en we niet wettelijk verplicht zijn om ze op te slaan, is het onze bedoeling om ze te verwijderen, te vernietigen of te anonimiseren.

Het is onze bedoeling om zo min mogelijk persoonsgegevens te verzamelen, dus we zijn alleen van plan de gegevens te verzamelen die nodig zijn om de hier beschreven doeleinden te vervullen.

We zullen alleen persoonsgegevens verwerken als we daar een reden voor hebben, waaronder (i) uw toestemming voor een specifieke activiteit; (ii) uitvoering van een contract dat we met u hebben of zullen aangaan; (iii) onze legitieme belangen, waarbij onze behoeften altijd worden afgewogen tegen uw fundamentele rechten en vrijheden; (iv) de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting; (v) de uitoefening van onze rechten in gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedures.

3. Belangrijke instellingen

Hieronder staan ​​enkele belangrijke definities om de bescherming die we toepassen op uw persoonsgegevens, de beperkingen van ons gebruik en uw rechten beter te begrijpen:

(i)"Persoonlijke gegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, onder de voorwaarden van de LGPD.

(ii)“Gevoelige persoonlijke gegevens” betekent Persoonsgegevens over ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, politieke mening, lidmaatschap van een vakbond of organisatie van religieuze, filosofische of politieke aard, gegevens die verwijzen naar gezondheid of seksuele leven, genetische of biometrische gegevens, indien gekoppeld aan een natuurlijke persoon, onder de voorwaarden van de LGPD.

(iii)“Anonimisering van gegevens” betekent het proces waarbij Gegevens met betrekking tot een Houder niet langer worden geïdentificeerd, rekening houdend met het gebruik van redelijke technische middelen die beschikbaar zijn op het moment van verwerking.

(iv)“titulair” betekent een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens die het onderwerp van Verwerking zijn betrekking hebben.

(v)“Behandeling” betekent alle handelingen die worden uitgevoerd met Persoonsgegevens, zoals die met betrekking tot het verzamelen, produceren, ontvangen, classificeren, gebruiken, openen, reproduceren, verzenden, verspreiden, verwerken, archiveren, opslaan, verwijderen, evalueren of controleren van informatie, wijziging, communicatie, overdracht, verspreiding of extractie, onder de voorwaarden van de LGPD.

(vi)“Controleur” betekent de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor beslissingen over de verwerking van Persoonsgegevens, in dit geval Guia de Motels.

(vii)“LGPD" betekent de algemene gegevensbeschermingswet - wet nr. 13.709/2018.

4. Rechten van betrokkenen en hoe deze uit te oefenen

In bepaalde omstandigheden heeft u als houder van persoonsgegevens de volgende rechten:

Bevestig of we persoonsgegevens van u verwerken.

Op een duidelijke, adequate en opvallende manier informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals het doel van de behandeling, de periode gedurende welke ze worden bewaard en met wie we ze delen, en over welke persoonsgegevens we beschikken over jou.

Toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben.

Corrigeer eventuele onjuiste, onvolledige of verouderde informatie over u.

Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming - we kunnen echter geen persoonlijke gegevens verwijderen die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Vraag op elk moment de anonimisering of blokkering van uw persoonlijke gegevens die niet nodig zijn of die niet in overeenstemming met de wet worden behandeld.

Laat u, indien van toepassing, informeren over de publieke en private entiteiten waarmee we uw persoonsgegevens delen.

Op elk moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft over de bescherming van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een verzoek te sturen naar dpo@guiademoteis.com.br.

5. Doel van de door ons uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens

Bekijk hieronder welke persoonsgegevens we mogelijk verzamelen en opslaan en wat we daarmee van plan zijn. Volgens de service en het gebruiksdoel:

Dienst:Gids voor Motels (Website en App) en Goede Bedden
Doel:Gebruikersidentificatie en uitgifte van coupons
Persoonlijke gegevens:Naam, geboortedatum, e-mail, mobiele telefoon en CPF

Dienst:Motelgids (website en app)
Doel:Verzenden van informatie, nieuws en promoties van de motels die zich het dichtst bij de locatie van de gebruiker bevinden
Persoonlijke gegevens:Naam, e-mail en postcode

Dienst:Gids voor Motels (Website en App) en Goede Bedden
Doel:Algemene gebruikerscommunicatie, versturen van boekingsbevestigingen en reageren op verzoeken van gebruikers.
Persoonlijke gegevens:Naam en e-mail

Dienst:Motelgids (website en app)
Doel:Verzenden van informatie, nieuws en acties uit de Motel Guide
Persoonlijke gegevens:Naam en e-mail

Dienst:Ga Motelgids
Doel:Het uitvoeren van zoekopdrachten en reserveringen vooraf in motelsuites van partners
Persoonlijke gegevens:Registratiegegevens voor de Motel Guide en/of Bons de Cama (naam, geboortedatum, e-mail, mobiel nummer en CPF) en betalingsgegevens (creditcard- en kaarthoudergegevens)

Dienst:Motels Guide (website en app), Go Motels Guide en Bed Bons
Doel:Naleving van wettelijke verplichtingen
Persoonlijke gegevens:Kenmerken van het toegangsapparaat, browser, internetprotocol (IP, met datum en tijd)

Dienst:goed in bed
Doel:Abonnementsbetalingsverwerking zodat de gebruiker van de voordelen kan genieten
Persoonlijke gegevens:Naam, CPF, CEP, creditcardgegevens

Dienst:Motelgids (website en app)
Doel:Creatie van persoonlijke lijst van motels per categorie, evaluatie van etablissementen en opmerkingen.
Persoonlijke gegevens:Naam en e-mail

Bovendien zullen de hierboven vermelde persoonsgegevens in ons systeem worden bewaard zolang als nodig is om de beschreven doeleinden te vervullen of zolang er een commerciële relatie tussen ons bestaat, tenzij u eerder verzoekt om verwijdering uit onze database en deze gegevens niet nodig zijn voor enig doel en behandeling die wettelijk is toegestaan.

6. Beperkingen op het verzamelen, gebruiken en verspreiden van persoonsgegevens

Bij het verzamelen van uw persoonsgegevens op onze Sites of Applicaties:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder eerst uw toestemming te vragen of een zakelijke relatie tussen ons te identificeren;

Wij zullen alle passende maatregelen nemen, al dan niet contractueel, om persoonsgegevens die aan derden worden doorgegeven adequaat te beschermen;

We zullen de verzamelde persoonlijke gegevens gebruiken om door de Sites of Applicaties te bladeren, evenals voor de doeleinden die u uiteindelijk hebt gekozen tijdens uw toegang en wanneer u hierom naar behoren hebt verzocht.

7. Overdracht van gegevens aan derden

Voor het leveren van onze diensten delen we sommige van uw gegevens met partner Motels wanneer een reservering wordt gemaakt, zowel via de Sites als de Applicaties. Alleen de informatie die nodig is om de reservering te gebruiken en het eigendom ervan te bevestigen, wordt gedeeld met deze partners, die deze informatie alleen voor deze doeleinden en andere wettelijk toegestane doeleinden kunnen gebruiken.

Evenzo zullen we uw betalingsgegevens delen met financiële partnerinstellingen voor transactieauthenticatie, om fraude te voorkomen en de veiligheid van onze transacties te waarborgen.

Naast deze doeleinden kunnen we uw Persoonsgegevens delen met andere bedrijven, zoals bedrijven die cloudopslagdiensten leveren. Wij begeleiden deze derden altijd hoe zij met uw gegevens moeten omgaan, deze veilig moeten bewaren en aan de wet moeten voldoen.

Uw persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen, verkocht, verhuurd of bekendgemaakt op een manier die niet in dit privacybeleid is beschreven.

8. Internationale gegevensoverdracht

Uw gegevens kunnen buiten Brazilië worden opgeslagen. In overeenstemming met de nationale wetgeving is dit "Internationale gegevensoverdracht". Wij garanderen dat uw gegevens ook in het buitenland beschermd zijn. We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen of internationale organisaties die een bescherming bieden die vergelijkbaar is met die waarin de Braziliaanse wet voorziet, en we zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn.

9. Beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving, met inachtneming van de stand van de techniek en zijn alleen toegankelijk voor door ons geautoriseerde gekwalificeerde personen.

We hebben hulpmiddelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen kwaadwillende of onbevoegde derden. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonlijke gegevens. Deze maatregelen omvatten interne beoordelingen van onze praktijken voor het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens.

Hoewel we beveiligingsmaatregelen gebruiken om uw persoonlijke gegevens te helpen beschermen tegen ongeoorloofde verspreiding, misbruik of wijziging, zoals bij alle computernetwerken die met internet zijn verbonden, kunnen we de veiligheid van informatie die via internet wordt verstrekt niet garanderen en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor inbreuken. onze redelijke controle.

Als er een inbreuk op beveiligingssystemen is, zullen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen, zodat u beschermende maatregelen kunt nemen.

In het algemeen verduidelijken we dat onze beveiligingsmaatregelen omvatten, maar niet beperkt zijn tot:

gebruik van marktstandaarden om de verzamelde gegevens te versleutelen en te anonimiseren, naast andere standaardvormen van versleuteling, om de onschendbaarheid ervan te waarborgen;

gebruik van hightech software ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen, die worden beschouwd als gecontroleerde en beveiligde omgevingen;

alleen toegang verlenen tot opslaglocaties van persoonlijke gegevens aan eerder geautoriseerde personen, die zich hebben verbonden tot de geheimhouding van dergelijke gegevens, onder meer door een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen;

toepassing van mechanismen voor toegangsauthenticatie op bestanden die in staat zijn de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling te individualiseren en toegang tot de gegevens die zijn verzameld als gevolg van het gebruik van de go motel-gids en,

onderhoud van inventaris met vermelding van tijd, duur, identiteit van de werknemer of persoon die verantwoordelijk is voor toegang en het objectbestand, op basis van verbindings- en toepassingstoegangsrecords, zoals bepaald in artikel 13 van decreet nr. 8,771/2016.

10. Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren persoonlijke gegevens die op de Sites of Applicaties zijn verzameld zo lang als nodig is om onze diensten te leveren en u de gevraagde informatie te verstrekken of zoals toegestaan ​​of vereist door de toepasselijke wetgeving.

Zoals aangegeven in punt 4, kunt u in bepaalde situaties, zoals hierboven beschreven, verzoeken om verwijdering van uw gegevens.

11.Cookies

Cookie is een klein tekstbestand dat we naar uw browser kunnen sturen, dat aan elke verbinding wordt toegevoegd, waar we het bij een bezoek aan onze sites op uw computer kunnen installeren en informatie met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten kunnen verzamelen. Bij volgende bezoeken stuurt de browser de gegevens naar de server die eigenaar is van de cookie en worden de gegevens automatisch ingevuld, een actie die bekend staat als "permanente cookies", die niet verlopen wanneer uw browser wordt gesloten. Een cookie wordt verzonden totdat deze verloopt, wat wordt bepaald door de Sites, of wanneer ze worden verwijderd via uw computerinstellingen.

U kunt uw privacyvoorkeuren op elk moment instellen door aan te vinken en te selecteren welke cookies u wilt dat wij gebruiken. We kunnen de volgende soorten cookies gebruiken:

Noodzakelijke cookies – Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld naar aanleiding van acties die u onderneemt, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Als u wilt, kunt u uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u wordt gewaarschuwd voor deze cookies, maar sommige delen van de site werken mogelijk niet correct.

Analytische cookies – Analytische cookies geven informatie over hoe de website wordt gebruikt, zodat we de gebruikerservaring kunnen verbeteren. De vastgelegde gegevens worden geaggregeerd en geanonimiseerd.

Functionele cookies - Deze cookies hebben de verbeterde personalisatiefunctie, zoals het gebruik van video's en live chats. Ze kunnen worden gedefinieerd door het bedrijf of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, werken sommige of al deze functies mogelijk niet correct.

Marketingcookies - Marketingcookies geven informatie over gebruikersinteractie met inhoud op onze website, waardoor we de effectiviteit van onze e-mail en website-inhoud beter kunnen begrijpen.

12. Sites van derden

De Sites en Applicaties kunnen links bevatten naar sites die niet door ons worden beheerd, zonder dat wij een directe relatie hebben met hun activiteiten, hun inhoud of hun beheerders.

We verklaren dat we niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van deze websites en we raden u aan het privacybeleid op de websites die u bezoekt te lezen voordat u deze gebruikt of uw persoonlijke gegevens verstrekt.

13.Contact

Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via dpo@guiademoteis.com.br.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 08/21/2023

Views: 5413

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.